Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie 2.0 - 06/10/2021
  1. Ik verklaar deze toepassing en de informatie die ik ermee verkrijg, niet te gebruiken voor commerciële prospectie.
  2. Ik verklaar dat ik over een geschreven bemiddelingsopdracht beschik, waarin de opdrachtgever mij de toelating geeft om de kadastrale gegevens van het betreffende pand op te vragen.
  3. Ik verklaar dat de bemiddelingsopdracht een clausule rond confidentialiteit bevat, waardoor ik de opgevraagde gegevens uitsluitend in de context van de verkregen opdracht mag gebruiken.
  4. Ik verklaar dat ik de opdrachtgever geïnformeerd heb over deze opvraging, het verplichte karakter ervan en de gerelateerde kost die hem/haar eventueel zal aangerekend worden.
  5. Ik verbind me er toe geen elektronische kopie van de gegevens te bewaren en de geprinte documenten aan de opdrachtgever te overhandigen. Ik mag wel een kopie bewaren van het geprinte document voor een eventuele latere verantwoording met betrekking tot het respecteren van de wettelijke of deontologische verplichtingen.
  6. Ik verklaar de nodige beveiligingsmaatregelen en organisatorische procedures te definiëren om elk ongeoorloofd gebruik te vermijden.
  7. Ik noteer dat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) een inlogbestand bijhoudt en controleert dat de voorwaarden gerespecteerd worden.
  8. Ik ben er mij van bewust dat ik een tuchtsanctie riskeer - mogelijk zelfs een schrapping van de BIV-lijst - indien ik de voorwaarden om de gegevens te consulteren overtreed.